Urška Gričnik

Sem Urška Gričnik in sem nepremičninska posrednica ter vodja pravne službe pri podjetju CONEXA
d.o.o.
Svoje znanje nepremičnin in prodajo le -teh, sem pridobivala najprej na študiju ekonomije, kjer sem
diplomirala iz trženja blagovne znamke, kasneje pa sem ga nadgradila z magisterijem prava in
managementa nepremičnin z magistrsko nalogo Davki na nepremičnine. Že leta 2011 sem pridobila licenco nepremičninskega posrednika ter se zaposlila na FURS MB, na oddelku za obdavčitev nepremičnin.
Zaradi svoje ambiciozne narave, dobrih pogajalskih sposobnosti, ljubezni do nepremičnin in občutka
za delo z ljudi, sem letos postala del kolektiva CONEXA d.o.o.
Za poslovne partnerje si želim, da dosežejo tisto, kar želijo - v najkrajšem možnem času!
Zato prisegam na strategijo podjetja, katerega najpomembnejše načelo je, da se vse vrti okoli vas
(kot kupca ali prodajalca ) ter zavedanje, da nikoli ne dobimo druge priložnosti, da naredimo dober
prvi vtis!
Pri poslu vam bom pomagala tako, da:Si bom vzela čas in spoznala vaše želje, potrebe in pričakovanja;
 Kot prodajalcu, vam bom pomagala pridobiti najvišjo možno ceno za vašo
nepremičnino v najkrajšem možnem času.
 Svetovala vam bom glede oblikovanja cene in postopka, potem ko bom vašo
nepremičnino skrbno ocenila glede na pogoje na trgu.
 Izvedla bom celovit marketinški načrt za kar največjo vidnost vaše nepremičnine,
da jo bodo kupci videli na kar največ kanalih.
 Koordinirala bom postopek ogledov nepremičnine.
 Predstavila vam bom vse ponudbe in vam svetovala glede pogojev in izključitvenih
pogojev.
 Pogajala se bom v vašem imenu za najboljšo ponudbo.
 Načrtovala in koordinirala (spremljala) kupčev postopek pridobitve posojila, v
kolikor ga bo potreboval
 Pripravila vam bom pogodbo za prodajo/nakup nepremičnine in vas vodila skozi
zaključni postopek.
 Koordinirala in nadzorovala bom postopek primopredaje
 Skozi celoten postopek prodaje/nakupa ponujene nepremičnine, od začetka do
konca, bom vedno zastopala VAŠE interese. Pri svojem delu zelo uživam, se vedno znova učim in postajam najboljša verzija sebe! Sem dovolj močna, da nastopam med najmočnejšimi in sodelujem na trgu, ki zahteva hitrost, učinkovite
poslovne poteze in vso potrebno znanje, ki jo dopolnjujem s podporo sodelavcev.
Zame nepremičnine niso samo posel, temveč so način življenja!

URŠKA GRIČNIK, mag. prava in managementa nepremičnin

Igor Vaupotič